REDITUS

ZAKRES NASZYCH USŁUG

księgi handlowe

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • dokonywanie zapisów w księgach handlowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych zaliczek CIT
 • sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego CIT
 • sporządzenie i wysyłka sprawozdania finansowego

księga przychodów
i rozchodów

 • dokonywanie zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT36-L

ewidencja VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
 • obsługa i wysyłka elektroniczna plików JPK
 • obliczanie zobowiązań podatkowych z tytułu VAT

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT 28

dokumentacja i rozliczenia ZUS

 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna zgłoszeń i wyrejestrowań ubezpieczonych
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji ZUS
 • obliczanie należnych składek ZUS

obsługa kadrowa i płacowa

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie list płac pracowników oraz rachunków do umów cywilno-prawnych
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach PIT-11, PIT-40,

przypomnienia o płatnościach

 • wysyłka SMS, email bądź kontakt telefoniczny z informacją o zbliżających się terminach wpłat podatków i składek ZUS